آشنایی با مصادیق شش گانه طرح شفافیت نامزدهای انتخابات به انتخاب آگاهانه تر مردم و بهبود روند ارزیابی و مطالبه گری مردمی از نمایندگان کمک شایانی می کند.

به گزارش کاندیداسنج، علی‌رغم اینکه طرح شفافیت نامزدهای انتخابات هنوز شکل رسمی به خود نگرفته است، با این افرادی که قصد انتخاب درست و به دور از تعصبات قومی و منطقه ای دارند می توانند با استفاده از شاخص‌های زیر به مطالبه‌گری و طرح سوال از کاندیداهای موجود بپردازید و با ذهنیتی بهتر و آگاهانه به گزینه مطلوب و ایده آل خود دست یابند.

باهم مروری بر شاخص های کلیدی شفافیت نامزدهای انتخابات بپردازیم:

اعلام درآمدها و دارایی ها
اعلام عمومی فهرست درآمدها و دارایی های هر نامزد
جزئیات و ترکیب منابع مالی نامزدها
ثبت و اعلام عمومی کلیه منابع مالی انتخاباتی هر نامزد
مکتوب مواضع هر نامزد
مکتوب مشروح و دقیق مواضح هر نامزد نسبت به مسائل حائز اهمیت ملی،در حوزه های گوناگون
اعلام مشاغل و فعالیت های پیشین
اعلام عمومی فهرست دقیق مشاغل و فعالیت های پیشین هر نامزد
مکتوب وعده های انتخاباتی
ثبت و اعلام عمومی دقیق فهرست وعده های انتخاباتی هر نامزد
جزئیات و ترکیب هزینه های انتخاباتی
ثبت و اعلام عمومی مجموع و ترکیب هزینه های انتخاباتی هر نامزد

در حال حاضر نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ الزامی برای ثبت و گزارش این موارد ندارند. با این حال امیدواریم با تصویب این قانون شاهد انتخابات های سالم تر و انتخابی دقیق تر باشیم.

  • نویسنده : تحریریه کاندیداسنج
  • منبع خبر : اندیشکده شفافیت برای ایران