در نتیجه بررسی های شورای محترم نگهبان، غلامحسین بابادی و مالک خدادادی به همراه شش کاندیدای دیگر ضمن اخذ تایید صلاحیت به رقابت های انتخابات بازگشتند.

به گزارش کاندیداسنج مسجدسلیمان پس از بررسی‌های نهایی شورای محترم نگهبان، هشت کاندیدای دیگر نیز تاییدصلاحیت شده و به رقابت انتخابات بازگشتند. اسامی این افراد به شرح زیر می‌باشد:

  • مالک خدادادی
  • غلامحسن بابادی
  • حامد عبدالهی
  • غلام خسروی حاجیوند
  • مهدی سراج الدین
  • رضا جلیلی
  • اکرم رجبی
  • مرضیه محبی

از میان افراد تاییدشده نام کاندیداهای شاخصی چون غلامحسین بابادی و مالک خدادادی به‌چشم می‌خورد. دو کاندیدایی که در انتخابات مجلس نهم جایگاه‌های دوم و سوم را کسب نمودند. حضور این دو چهره قطعا فضای انتخابات این دوره را چالشی تر کرده و معادلات جدید را رقم خواهد زد.

  • نویسنده : تحریریه کاندیداسنج