صادق یزدی از حوزه انتخابیه مسجدسلیمان به حوزه اهواز تغییر حوزه داد. از سوی دیگر رستم رضایی نیز حوزه خود را از اهواز به حوزه مسجدسلیمان تغییر داد. تحلیل کاندیداسنج درباره این تغییرات بخوانید.

به گزارش کاندیداسنج در آخرین روز از مهلت قانونی تغییر حوزه انتخابیه کاندیداهای مجلس یازدهم، صادق یزدی از حوزه انتخابیه مسجدسلیمان به حوزه اهواز تغییر حوزه داد. از سوی دیگر رستم رضایی نیز حوزه خود را از اهواز به حوزه مسجدسلیمان تغییر داد.

تحلیل کاندیداسنج

براساس تحلیل کاندیداسنج، یزدی با توجه به اینکه در دوره قبل عمده رای شش هزارتایی خود را از هفتکل کسب کرده بود در این دوره توانایی گسترش سبد رای خود را نداشته و با توجه به سابقه مدیریت آموزش و پرورش عشایر استان خوزستان فضای اهواز را برای خود مناسب تر می بیند.

رستم رضایی، نظامی بازنشسته، در اهواز فردی شناخته شده نبوده و با توجه به میزان ردصلاحیت های بالا در خوزستان صرف اخذ تایید صلاحیت برای وی به نوعی موفقیت به حساب می آید.

از طرفی با توجه به ابهامات حضور علی رضایی در حوزه مسجدسلیمان، این سرهنگ بازنشسته دل به کسب رای از سبد رای علی رضایی دارد. با این وجود، به نظر می رسد رستم رضایی میزان رای درخوری را کسب نخواهد کرد و احتمال می رود با ورود احتمالی علی رضایی به عرصه انتخابات، او از رقابت های انتخاباتی خارج خواهد شد.

  • نویسنده : تحریریه کاندیداسنج