احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از انتخابات ۱۴۰۰ چیست؟: من اصلا به انتخابات فکر نمی‌کنم. شما امروز را باید داشته باشید. یعنی یکسال زمان کمی است؟ خیلی اتفاقات بزرگی در یکسال می‌تواند بیفتد.

کاندیداسنج؛ احمدی نژاد در گفت و گو با یک نشریه تلویحاً اعلام کرد که هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات نگرفته است. او به سرزمین پویا نشریه نزدیک به جریانش گفته اتفاق های بزرگی امسال در حال رخ دادن است

 

* (در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از انتخابات ۱۴۰۰ چیست؟): من اصلا به انتخابات فکر نمی‌کنم. شما امروز را باید داشته باشید. یعنی یکسال زمان کمی است؟ خیلی اتفاقات بزرگی در یکسال می‌تواند بیفتد.

 

* از حالا انتخابات را انداختند وسط که امسال فراموش بشود!

 

* الان در کشور و شرایط امروز چه می‌گذرد؟ الان چه تصمیماتی دارد گرفته می‌شود؟ الان کجا‌ها دارد از بین می‌رود؟ کدام ساختار‌ها دارد نابود می‌شود؟ چه آسیب‌هایی دارد به کشور وارد م ی‌شود؟