روز یکشنبه با برگزاری انتخابات هیات رییسه ۱۱ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی اعضای هیات رییسه آن‌ها در سال اول فعالیت‌شان مشخص شد. هیات رییسه دو کمیسیون فرهنگی و قضائی و حقوقی مجلس یازدهم نیز بعد از تعیین ترکیب آنها، هفته آینده و بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه‌شان تعیین می‌شود.

روز یکشنبه با برگزاری انتخابات هیات رییسه ۱۱ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی اعضای هیات رییسه آن‌ها در سال اول فعالیت‌شان مشخص شد. هیات رییسه دو کمیسیون فرهنگی و قضائی و حقوقی مجلس یازدهم نیز بعد از تعیین ترکیب آنها، هفته آینده و بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه‌شان تعیین می‌شود.

در جداول زیر به تفکیک اسامی نمایندگان عضو هیات رییسه کمیسیون‌ها و حوزه‌های انتخابیه آنها آمده است:

 

محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان به عنوان رئیس این کمیسیون در اجلاسیه اول مجلس یازدهم انتخاب شد. گفتنی است پورابراهیمی در سه سال ابتدایی مجلس دهم هم عهده دار این مسئولیت بود ولی در سال آخر جای خود را به الیاس حضرتی از اعضای فراکسیون امید داد.

 

اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شد

در جریان انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، عزت الله اکبری تالارپشتی نماینده مردم تهران با کسب ۹ رأی برای مدت یکسال رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شد.

 

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد
در جریان انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حمیدرضا حاجی بابایی با رأی اعضای کمیسیون برای مدت یکسال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شد.

شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شد
در جریان انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، حسینعلی شهریاری برای مدت یکسال رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شد.
علی اصغر باقرزاده و سید محمد پاک مهر نیز به عنوان نواب اول و دوم رئیس کمیسیون انتخاب شدند. زهرا شیخی مبارکه نیز به عنوان سخنگو در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم انتخاب شد.
«محمدصالح جوکار» رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها شد

اولین جلسه کمیسیون  امور داخلی کشور و شوراها  در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عصر امروز برگزار شد که انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون در دستورکار قرار گرفت.

«محمدصالح جوکار»به عنوان رئیس این کمیسیون در اجلاسیه اول مجلس یازدهم انتخاب شد.

رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شد
محمدرضا رضایی کوچی با کسب اکثریت آرا برای مدت یکسال رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شد.
«ساداتی‌نژاد» رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شد
اولین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عصر امروز برگزار شد که انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون در دستورکار قرار گرفت.

سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان به عنوان رئیس این کمیسیون در اجلاسیه اول مجلس یازدهم انتخاب شد.

«عباسی» رئیس کمیسیون انرژی مجلس شد
اولین جلسه کمیسیون انرژی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عصر امروز برگزار شد که انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون در دستورکار قرار گرفت.

فریدون عباسی دوانی نماینده مردم کازرون به عنوان رئیس کمیسیون انرژی در اجلاسیه اول مجلس یازدهم انتخاب شد.

گفتنی است دکتر عباسی جزو جانبازان پروژه ترور دانشمندان هسته ای بوده و در دولت دهم ریاست سازمان انرژی اتمی را عهده دار بوده است.

«عیسی زاده» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شد
اولین جلسه کمیسیون اجتماعی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عصر امروز برگزار شد که انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون در دستورکار قرار گرفت.

عیسی زاده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی در اجلاسیه اول مجلس یازدهم انتخاب شد.

«منادی سفیدان» رئیس کمیسیون آموزش مجلس شد
اولین جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عصر امروز برگزار شد که انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون در دستورکار قرار گرفت.

علیرضا منادی سفیدان نماینده مردم تبریز به عنوان رئیس این کمیسیون در اجلاسیه اول مجلس یازدهم انتخاب شد.

«ذوالنور» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد
اولین جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عصر امروز برگزار شد که انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون در دستورکار قرار گرفت.

مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اجلاسیه اول مجلس یازدهم انتخاب شد.