فعال سیاسی اصولگرا در مورد تحلیل خود از فضای انتخابات ۱۴۰۰ می گوید: فضای انتخابات ایران واقعا غیر قابل پیش بینی است و این وضعیت به نوعی فضای جالبی ایجاد می کند و حتی تحلیلگران سیاسی داخلی و خارجی در تحلیل با مشکل روبرو می شوند. البته علت این است که ما احزابی قوی کارآمد و مقتدر و کارشناس نداریم. در فضای امروز ما و در آینده اگر با همین سبک پیش برویم هیچ پیش بینی درست نخواهد بود و تا امروز نیز به همین صورت بوده و ممکن است باز هم در کمال ناباوری فردی رای بیاورد که کسی تصور آن را نمی کرد.

کاندیداسنج؛ امیررضا واعظ آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که فعالیت های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ایران در پیش است. از طرفی همچنان کشور با بحران های مختلفی از جمله مشکلات اقتصادی و مساله کرونا دست و پنجه نرم می کند. از این منظر انتخابات آینده از چه اهمیتی برخوردار است و برای این انتخابات چه پیش بینی هایی می شود؟ گفت: برداشت من این است که دولت حداقل در یک سال آخر تلاش خود را برای برقراری آرامش سیاسی انجام خواهد داد، هر چند که عموم مردم از عملکرد دولت در این دو دوره راضی نبودند. ظاهرا این نکته که هیچ بدی نرفته که خوبی جای او را بگیرد مصداق عملی پیدا کرده است. لذا امیدواریم دولت در یک سال باقیمانده آرامش سیاسی و اقتصادی را بر کشور حاکم کند. هرچند که در فضای اقتصادی بسیار ضعیف بود و نتوانسته است شرایط اقتصادی را برای مردم فراهم کند.

 

سفره ها کوچکتر شده اند

 

وی افزود: سبد اقتصادی خانوار سبکتر شده و سفره ها کوچکتر شده اند. عملکرد دولت و تصمیمات غیر کارشناسی و در عین حال بی توجهی به نقطه نظرات کارشناسی و پاسخ های نامناسب به منتقدین و تصور عقل کل بودن باعث شده در عرصه اقتصادی کشور شاهد اتفاقات بسیار نامناسبی باشیم. تولید تحت تاثیر نوسانات قیمت ارز قرار گرفته است و پایه و اساس اقتصاد یک کشور که به تولید آن کشور بستگی دارد تحت الشعاع قرار گرفته است و نتوانستیم به صورت بهینه و مناسب از ظرفیت های تولید استفاده کنیم.

 

امیدواریم انتخابات ۱۴۰۰ با حضور جدی مردم برگزار شود

 

مردم عملکرد می خواهند و دیگر طاقت شنیدن از رانت و اختلاس و دعواهای سیاسی را ندارند

 

واعظ آشتیانی تصریح کرد: انتخابات ۱۴۰۰ مثل تمامی انتخابات گذشته کشور قابل توجه است. بیش از چهل سال از پیروزی از انتقلاب می گذرد. تمام انتخابات ها در ایران حساس بوده و دنیا برای بهره برداری سیاسی روی انتخابات ایران حساب می کرد. مردم همواره عملکرد مسئولین را از نظام اسلامی و از انقلاب جدا دانسته اند چه بسا که اگر بنا بود مردم همه چیز را صرفا از نگاه مسئولین ببینند قطعا حمایتی نمی شد. حضور مردم در صحنه های سیاسی کشور نشان می دهد مردم نظام و انقلاب و ارزش های انقلاب و خون بهای شهدا و بسیاری از مسائل حائز اهمیت را ارج می نهند. ولی موضوع مسئولین و مدیران ناتوان و نگاههای صرفا سیاسی و سیاست بازی به خوبی توسط مردم رصد می شود. امیدواریم انتخابات ۱۴۰۰ با حضور جدی مردم برگزار شود و استاندارد های دنیا در این انتخابات دیده شود. در انتخابات اخیر مجلس عقیده برخی بر این بود که مشارکت کم بود اگر مشارکت نسبت به دوره های قبل سنجیده شود بله مشارکتی حداقلی بود ولی وقتی مطابق با استاندارد های دنیا سنجیده می شود متوجه خواهیم شد که در کشورهای اروپایی که ادعای دموکراسی مطرح می شود، مشارکت های مردمی همیشه در همین حد است. نکته مهم این است که کسانی که مسبب این اتفاق بودند باید به عملکرد خود بنگرند. گروههای سیاسی که مدافع دولت بودند و در ناکامی و ناتوانی دولت نقش داشتند امروز باید پاسخ بدهند که چه کرده اند و چه وعده هایی را به مردم داده اند و عملی نکردند. این طیف باید پاسخ بدهد. ما از امروز باید برای انتخابات ۱۴۰۰ به گونه ای عمل کنیم که فضای اطمینان و فضای آرامش برای مردم ایجاد شود، حضوری که ما با توجه به شرایط در دنیا داریم باید حضوری جدی باشد، این حضور نباید دشمن شاد کن باشد. ولی دولت هیچ بنایی برای تعدیل فضای سیاسی و اقتصادی کشور ندارد و در این شرایط مسائلی مطرح می شود که برای فضای سیاسی کشور تحریک آمیز است. مردم از این بگو مگو های سیاسی خسته شده اند. مردم عملکرد می خواهند و دیگر طاقت شنیدن از رانت و اختلاس و دعواهای سیاسی را ندارند. مردم نظام خود را با عده ای مدیر ناتوان و سیاست باز معامله نمی کنند.

 

مطمئنا اصلاح طلبان کاندیدا وارد عرصه می کنند

 

اصولگرایان کاندیداهای متنوعی خواهند داشت

 

این فعال اصولگرا در مورد اینکه پیش بینی شما در مورد تنوع کاندیداها چیست؟ گفت: مطمئنا اصلاح طلبان کاندیدا وارد عرصه می کنند، هر چند که بحث هایی از عدم شرکت مطرح می کنند. ولی اصولگرایان کاندیداهای متنوعی خواهند داشت به هر جهت باید کاری کرد تا تنور انتخابات داغ شود ور قابت منصفانه باشد. باید از بد اخلاقی های سیاسی پرهیز کرد و نشاط انتخاباتی فراهم کرد تا مردم بهترین انتخاب را داشته باشند. اگر گروهی سیاسی اعلام کنند که در انتخابات شرکت نمی کنند قطعا یا قهر سیاسی مطرح است و یا قصد دارند انتخابات را به چالش بکشند. باور من این است که اصلاح طلبان با کاندیداهای خود حضور پیدا می کنند و من این برداشت را از لابلای نظرات برخی از اصلاح طلبان داشته ام.

 

فضای انتخابات ایران واقعا غیر قابل پیش بینی است

 

وجود احزاب قدرتمند می تواند ما را به بهتر شدن فضای انتخابات ریاست جمهوری امیدوار کند

 

ممکن است باز هم در کمال ناباوری فردی رای بیاورد که کسی تصور آن را نمی کرد

 

وی در خصوص اینکه به نظر شما چه شخصیت هایی کاندیدا خواهند شد؟ اظهار داشت: گمانه زنی ها در خصوص همان شخصیت هایی است که در رسانه ها مطرح می شوند، اصلاح طلبان صحبت های مختلفی در مورد افراد گوناگون داشتند. فضای انتخابات ایران واقعا غیر قابل پیش بینی است و این وضعیت به نوعی فضای جالبی ایجاد می کند و حتی تحلیلگران سیاسی داخلی و خارجی در تحلیل با مشکل روبرو می شوند. البته علت این است که ما احزابی قوی کارآمد و مقتدر و کارشناس نداریم. احزاب ما صرفا کار سیاسی می کنند و ساختارمند و قدرتمند نیستند و نمی توانند مردم را جذب کنند و جریان سازی قدرتمندی داشته باشند. به این معنا ما حزب نداریم ولی وجود احزاب قدرتمند بر مبنای یک روش و سیستم و فضا دادن و میدان دادن به گروههای سیاسی قطعا می تواند ما را به بهتر شدن فضای انتخابات ریاست جمهوری امیدوار کند. در فضای امروز ما و در آینده اگر با همین سبک پیش برویم هیچ پیش بینی درست نخواهد بود و تا امروز نیز به همین صورت بوده و ممکن است باز هم در کمال ناباوری فردی رای بیاورد که کسی تصور آن را نمی کرد.