کاندیداطور طنز خبری است که در کاندیداسنج و استودیو دینو تولید شده است و به اخبار ،حواشی و مسايل  انتخابات اسفند ۹۸ می پردازد. <div id=”81496830853″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/YIdGL?data[rnddiv]=81496830853&data[responsive]=yes”></script></div> قسمت اول: راه های شناسایی کاندیدای احتمالی

کاندیداطور طنز خبری است که در کاندیداسنج و استودیو دینو تولید شده است و به اخبار ،حواشی و مسايل  انتخابات اسفند ۹۸ می پردازد.

<div id=”81496830853″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/YIdGL?data[rnddiv]=81496830853&data[responsive]=yes”></script></div>

قسمت اول:

راه های شناسایی کاندیدای احتمالی

  • نویسنده : محسن شهبازی
  • منبع خبر : kandidasanj.ir