کاندیداطور طنز خبری است که در کاندیداسنج و استودیو دینو تولید شده است و به اخبار ،حواشی و مسايل  انتخابات اسفند ۹۸ می پردازد. <div id=”10652222437″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/IpTr8?data[rnddiv]=10652222437&data[responsive]=yes”></script></div> قسمت دوم : راه های شناسایی دلال های انتخاباتی

کاندیداطور طنز خبری است که در کاندیداسنج و استودیو دینو تولید شده است و به اخبار ،حواشی و مسايل  انتخابات اسفند ۹۸ می پردازد.

<div id=”10652222437″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/IpTr8?data[rnddiv]=10652222437&data[responsive]=yes”></script></div>

قسمت دوم :

راه های شناسایی دلال های انتخاباتی

  • نویسنده : محسن شهبازی
  • منبع خبر : kandidasanj.ir