فرماندار مسجدسلیمان دکتر پاکدل در گفتگو با کاندیداسنج از تایید صلاحیت علی رضایی خبر داد

به گزارش کاندیداسنج در واپسین ساعات مانده به انتخابات مجلس یازدهم صلاحیت علی رضایی تایید شد. فرماندار مسجدسلیمان دکتر پاکدل در گفتگو با کاندیداسنج این خبر را تایید کرد.