تحلیل شماره ۲ حوزه انتخابیه ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون/ اوج گیری رقابت میان ۳ ضلع اصلی انتخابات 

تحلیل شماره ۲ حوزه انتخابیه ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون/ اوج گیری رقابت میان ۳ ضلع اصلی انتخابات 

با پایان بررسی صلاحیت داوطلبان در نوزدهم بهمن، لیست نهایی کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون، کاندیدای شاخص جدیدی موفق به تایید صلاحیت نشدند.