الگوهای فضایی رأی دهی، محور اصلی مطالعات در جغرافیای انتخابات 26 ژوئن 2020

الگوهای فضایی رأی دهی، محور اصلی مطالعات در جغرافیای انتخابات

جغرافیای انتخابات به عنوان دانشی که به مطالعه الگوهای فضایی انتخابات و بررسی خاستگاه های جغرافیایی رأی آوردی نامزدها در انتخابات مختلف بررسی می شود، در سال های اخیر به شدت مورد توجه علاقمندان به مباحث مرتبط با انتخابات قرار گرفته است؛ دانشی که در صورت توجه ویژه به آن می تواند مردم و کارگزارن حاکمیتی را در تنظیم الگوهای مردم سالارانه بیش از پیش یاری دهد.

جغرافیای انتخابات Archives | کاندیداسنج
چیزی یافت نشد !