اینفوگرافیک | بررسی پراکندگی جغرافیایی هیئت رییسه مجلس و کمیسیون ها 24 ژوئن 2020

اینفوگرافیک | بررسی پراکندگی جغرافیایی هیئت رییسه مجلس و کمیسیون ها

واحد تحلیل آماری کاندیداسنج با توجه به حوزه انتخابیه هیئت رییسه مجلس و اعضای هیئت رییسه کمیسیون ها پراکندگی جغرافیایی و تراکم درت بر مبنای استان را بررسی کرده و در قالب اینفوگرافیک ارائه داده است.

مجلس شورای اسلامی Archives | کاندیداسنج
چیزی یافت نشد !