واحد تحلیل آماری کاندیداسنج با توجه به حوزه انتخابیه هیئت رییسه مجلس و اعضای هیئت رییسه کمیسیون ها پراکندگی جغرافیایی و تراکم درت بر مبنای استان را بررسی کرده و در قالب اینفوگرافیک ارائه داده است.

کاندیداسنج: با برگزاری انتخابات کمیسیون های تخصصی مجلس و مشخص شدن ترکیب افراد هیئت رییسه آن ها، واحد تحلیل آماری کاندیداسنج با توجه به حوزه انتخابیه هیئت رییسه مجلس و اعضای هیئت رییسه کمیسیون ها پراکندگی جغرافیایی و تراکم درت بر مبنای استان را بررسی کرده و در قالب اینفوگرافیک ارائه داده است.

نتایج تحلیل نشان می دهد استان های دارای بیشترین سهم در مدیریت مجلس به ترتیب زیر می باشند:

تهران

اصفهان

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

مازندران

 

اینفوگرافیک بررسی سهم استان ها در هئت رییسه مجلس یازدهم و کمیسیون های تخصصی

  • منبع خبر : کاندیداسنج