نظرسنجی مردمی کاندیداسنج نشان می دهد مبارزه با قوم گرایی درصدر مطالبات مردمی از علیرضا ورناصری منتخب یازدهم حوزه مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل قرار دارد.

در روزهای گذشته از کاربران کاندیداسنج پرسیدیم که به عنوان شهروند،  کلیدی ترین مطالبه شما ازآقای علیرضا ورناصری به عنوان منتخب یازدهم این حوزه حول چه محوری است؟

(عمده پاسخ های مردمی را از این لینک می توانید بخوانید)

با بررسی نظرات متوجه شدیم دغدغه عمده مردم حول سه محور کلیدی زیر است:
مبارزه با قوم گرایی
اقتصاد و اشتغال
انتصابات و نیروی انسانی

در بحث قومگرایی با توجه به وضعیت موجود و عملکرد برخی مسئولان، مردم انتظار دارند که نماینده جدیدشان را آن ها را ادامه نداده و در تصمیمات و کارهای خود قوم گرایی نکند ( مانور اطرافیان و طایفه) و با این پدیده مبارزه کند.

از سوی دیگر از آنجایی که چهار شهرستان مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل با مشکل شدید اشتغال و بیکاری مواجه اند نیاز به توجه جدی ایشان در چارچوب وظایف نمایندگی وجود دارد. انتصابات و نیروهای انسانی بخش مهم دیگر مطالبات مردمی است. متاسفانه این مورد هم از بدعت های عجیبی است که بدلیل ناکارامدی در بخش دولتی و زیاده خواهی از سوی برخی نمایندگان گریبانگیر سیستم مدیریتی کشور شده است. بدین شرح که نماینده از چارچوب مظارتی خود خارج شده و در انتصابات مدیران و گاه کارمندان دخالت می کنند و گزینه های خود را به دولت تحمیل می کنند. این موضوع هم از نظر مردم ورناصری باید قطار نمایندگی را به ریل نظارت برگرداند و در چارچوب وظایف نظارتی نماینده عمل نماید.

 

  • منبع خبر : کاندیداسنج