عباس پاپی زاده نماینده دوره های نهم و‌ دهم مردم دزفول در مجلس، گزینه اصلی جایگزینی شریعتی و تصدی استانداری خوزستان است.

خبرها حاکی از آن است که عباس پاپی زاده نماینده دوره های نهم و‌ دهم مردم دزفول در مجلس، گزینه اصلی جایگزینی شریعتی و تصدی استانداری خوزستان است.

یک منبع آگاه در گفتگو با کاندیداسنج اظهار داشت: پیشنهاد استانداری خوزستان به پاپی داده شده است. با این حال، پاپی زاده به جمع بندی نهایی برای تصدی این سمت نرسیده است اما احتمال آنکه نماینده پیشین دزفول با این پیشنهاد دولت موافقت کند، زیاد است.

  • نویسنده : تحریریه کاندیداسنج