آموزش و پرورش Archives | کاندیداسنج
غضبان حکمت نژاد رئیس جدید اداره آموزش و پرورش اندیکا شد 19 سپتامبر 2019
در آستانه شروع سال تحصیلی

غضبان حکمت نژاد رئیس جدید اداره آموزش و پرورش اندیکا شد

طی حکمی از سوی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان غضبان حکمت نژاد به عنوان رئیس جدید اداره آموزش و پرورش اندیکا منصوب شد.