۲ دلیلی که باعث می شود اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت نکنند!

۲ دلیلی که باعث می شود اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت نکنند!

خاتمی بیان کرد: افزون بر چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی گذشته و رئیس جمهور پیغام این نظام را به کشور‌های مختلف اعلام می‌کند، اما عده‌ای تحت تاثیر جنگ شناختی و معرفتی دم از تحریم انتخابات می‌زنند و هم پیمان اغتشاشگران می‌شوند و به دنبال براندازی نظام هستند، اما باید گفت این نظام برانداختنی نیست.