چرا حامد اسماعیلیون مجبور به استعفا شد؟

چرا حامد اسماعیلیون مجبور به استعفا شد؟

اسماعیلیون اعلام کرده برای تمرکز بر فعالیت‌های براندازانه از سخنگویی انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی استعفا داده، اما به نظر می‌رسد او برخلاف میل باطنی و با فشار اعضا به دلیل سواستفاده‌های سیاسی و مالی مجبور به کناره‌گیری شده است.