کدام مواد قانون انتخابات اصلاح شد؟

کدام مواد قانون انتخابات اصلاح شد؟

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای پیگیری امور حوزه‌های انتخابیه را از شمول جرایم و مجازات پیش‌بینی شده در بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس مستثنی کردند.

اصلاح قانون انتخابات منجر به مشارکت پایین می شود؟

اصلاح قانون انتخابات منجر به مشارکت پایین می شود؟

محمدرضا تابش، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت:افزایش ۴۰ کرسی نمایندگی مجلس منطبق بر قانون اساسی است و اقدامی خوب که به برخی نابه‌سامانی‌ها در خصوص حوزه‌های انتخابیه و خواسته‌های مردم پاسخ می‌دهد. اما زمان تصویب آن خوب نیست.

اصلاح‌طلبان در انتخابات لیست می دهند؟

اصلاح‌طلبان در انتخابات لیست می دهند؟

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: اصلاح طلبان وقتی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که کاندیدا داشته باشند و مردم هم رای می‌دهند، اصلاح طلبان نمی‌توانند شرکت کنند نه اینکه نخواهند شرکت کنند.