اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون تایید شد

اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون تایید شد

اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران تایید شد. فرامرز شاهسواری سخنگوی شعبه ۱۲ مجلس در جلسه علنی امروز گزارش این شعبه را درباره نتیجه بررسی اعتبارنامه منتخبان را قرائت کرد.