الیاس نادران هم کاندیدا می شود؟

الیاس نادران هم کاندیدا می شود؟

نماینده ادوار مجلس در مورد احتمال ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: بنده هنوز به نتیجه قطعی برای ثبت نام نرسیدم و امشب تصمیم نهایی در این رابطه را می گیرم.