موشن‌گرافی| آرایش انتخاباتی در ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت چگونه است؟ 
تحلیل شماره ۱ کاندیداسنج: 

موشن‌گرافی| آرایش انتخاباتی در ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت چگونه است؟ 

ماراتن دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، با اعلام اسامی افراد واجد صلاحیت در روز جمعه ۱۵ دی ماه وارد فاز جدیدی شده و تحرکات و فعالیت های کاندیدا شکل جدید و جدی تری به خود گرفته است.