انتخابات هند؛ دومین مرحله بزرگ‌ترین رأی‌گیری جهان آغاز شد

انتخابات هند؛ دومین مرحله بزرگ‌ترین رأی‌گیری جهان آغاز شد

هند روز جمعه رای‌گیری در دومین مرحله از بزرگترین انتخابات جهان را آغاز کرد، در حالی که نخست وزیر نارندرا مودی و رقبای او با تمرکز بر موضوعات مهمی مانند تبعیض مذهبی، جبران بی‌عدالتی‌ها و مالیات، کمپین خود را پیش بردند.