کدام کشورها بیشترین داوطلب نمایندگی پارلمان را دارند؟/ جایگاه ایران کجاست؟

کدام کشورها بیشترین داوطلب نمایندگی پارلمان را دارند؟/ جایگاه ایران کجاست؟

با رصد و مقایسه انتخابات پارلمانی در عراق، سوریه، ترکیه، افغانستان، آلبانی، مالاوی و حتی پارلمان اروپا با مجلس شورای اسلامی می‌توان به این نتیجه رسید که شمار چشمگیر بیش از ۴۸ هزار نفر نامزد در ایران و سهم بالای جوانان در مرحله پیش ثبت‌نام، احتمالا از رقابت‌های بیشتر در این دوره از انتخابات خبر می‌دهد.