بادامچیان: قرار نیست همه نمایندگان مجلس سلمان فارسی باشند

بادامچیان: قرار نیست همه نمایندگان مجلس سلمان فارسی باشند

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت : بهتر بود نمایندگان از وزیر کشور بخواهند که غلامرضا در سمت معاونت وزیر نباشد. از این‌رو مباحث مطرح شده میان وزارت کشور و مجلس را در مباحث خاص سیاسی نبریم و اگر هم رقابت خاص سیاسی است، به آن دامن نزنیم چراکه دامن زدن به آن به ضرر نظام و کشور است.