بیانیه شماره ۱ کاندیداسنج در پاسخ به بیانیه مبتدیانه و توهین آمیز تیم رسانه ای علی عسکر ظاهری 
وقتی دفتر علی عسکر ظاهری اصول ساده رسانه ای را نمی داند!

 بیانیه شماره ۱ کاندیداسنج در پاسخ به بیانیه مبتدیانه و توهین آمیز تیم رسانه ای علی عسکر ظاهری 

اخیرا پایگاه خبری- تحلیلی کاندیداسنج در مطلبی با کد خبر ۴۷۳۴ تحت عنوان "علی عسکر ظاهری عبده وند؛ مردی برای همه احزاب و لیست ها!" در سایت و بسترهای شبکه های مجازی خود منتشر کرد که در آن نکاتی پیرامون تلاش تیم تبلیغاتی ظاهری برای قالب کردن این کاندیدا به لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب منتشر کرد.