اخبار تخلفات انتخابات | کاندیداسنج - تگ ها
وزارت کشور با مجریان متخلف در انتخابات برخورد می‌کند 29 نوامبر 2019
تخلف با مجریان انتخابات

وزارت کشور با مجریان متخلف در انتخابات برخورد می‌کند

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: هر کدام از عوامل اجرایی و مدیران برگزاری انتخابات، دچار خطا یا مرتکب تخلفاتی که در قانون آمده، بشوند، حتی اگر شب انتخابات باشد، برکنار می‌شوند.