جبهه مردمی ایران قوی: به دنبال لیست واحد همگرا با دولت سیزدهم هستیم

جبهه مردمی ایران قوی: به دنبال لیست واحد همگرا با دولت سیزدهم هستیم

رئیس شورای هماهنگی جبهه مردمی ایران قوی گفت: تمام برنامه ما تعامل با همه گروه‌ها و جناح های سیاسی برای افزایش مشارکت مردم است تا فهرست واحدی از احزاب برای انتخابات مجلس دوازدهم و ششمین دوره خبرگان رهبری معرفی شود.