خوابی که بذرپاش برای انتخابات ۱۴۰۴ دیده است/ بذرپاش با پایداری ائتلاف می کند؟

خوابی که بذرپاش برای انتخابات ۱۴۰۴ دیده است/ بذرپاش با پایداری ائتلاف می کند؟

گروه شریان که به تازگی اعلام موجودیت کرده است، بناست یکی از گروه‌های فعال اصولگرایی در انتخابات مجلس باشد. البته هنوز معلوم نیست آیا این گروه را باید نزدیک به جبهه پایداری در نظر بگیریم یا گروهی جداگانه از نظر منشی است؟ از طرفی وقتی به اعضای گروه شریان نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که تعداد قابل توجهی از آنها در جاهایی مسئولیت داشته‌اند که مهرداد بذرپاش در آنجا بوده است.