جوابیه Archives - کاندیداسنج
جوابیه فرمانداری مسجدسلیمان در رابطه با اتفاقات اخیر ۰۵ مهر ۱۳۹۸
درپی نشر شایعات مختلف صورت گرفت:

جوابیه فرمانداری مسجدسلیمان در رابطه با اتفاقات اخیر

پاسخ فرمانداری شهرستان مسجدسلیمان به شائبه بوجود آمده در خصوص هماهنگی مدیران و برخی مسائل دیگر نظیر کمک های ارسالی به زلزله زدگان.