بیشتر اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه رد صلاحیت شدند

بیشتر اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه رد صلاحیت شدند

جواد هروی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گفت: نه‌تنها من، بسیاری از اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب هم متاسفانه رد شدند. در استان‌ها هم بسیاری از داوطلبانی که از طرف حزب نام‌نویسی کردند، ردصلاحیت شدند. تعداد افراد ردصلاحیت‌شده خیلی زیاد است. تعداد کسانی که تایید صلاحیت شدند از کسانی که ردصلاحیت شدند، بسیار کمتر است.