فعالیت انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی پایان یافت؟

فعالیت انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی پایان یافت؟

دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق در گفتگویی اعلام کرده است که فرایند برگزاری مجدد انتخابات رئیس اتاق ایران به زودی آغاز خواهد شد اما طبق آیین‌نامه هیئت نمایندگان اتاق ایران، این انجمن در پایان خرداد امسال عملا به ماموریت خود پایان داده بود و فعالیت و رسمیت مجدد آن در ابهام قرار دارد.