افشای چای دبش یا شاسی‌بلندهای مجلس؟؛ علیرضا بیگی از علل ردصلاحیت خود می‌گوید

افشای چای دبش یا شاسی‌بلندهای مجلس؟؛ علیرضا بیگی از علل ردصلاحیت خود می‌گوید

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اگر به دلیل افشای فساد چای دبش ردصلاحیت شده ام مورد خیلی جدیدی است یعنی اینکه از فیدلیتی به چای دبش خیلی نوبر است، البته در مورد ردصلاحیت بنده شاسی بلند مطرح شده بود اما افشای چای دبش مطرح نشده بود.