رضا جباری جایگزین علی عسگر ظاهری شد و به مجلس راه یافت
زلزله سیاسی در حوزه مهلا

رضا جباری جایگزین علی عسگر ظاهری شد و به مجلس راه یافت

به گزارش کاندیداسنج ، پس از اتمام رای گیری در ۱۱ اسفند ماه و شمارش آرا در حوزه مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل علی عسکر ظاهری عبده وند با کسب ۲۸۶۹۸ رای از سوی وزارت کشور بعنوان نماینده منتخب این حوزه معرفی شد.