در کدام شهرها احتمال مشارکت در انتخابات پایین است؟

در کدام شهرها احتمال مشارکت در انتخابات پایین است؟

یک سیاستمدار اصولگرا در گفت‌وگویی از سراب وحدت در اردوگاه اصولگرایان می گوید و معتقد است باتوجه به آمارها و پیش‌بینی‌هایی که انجام شده است باید بگوییم که مشارکت در کلانشهرهایی مانند تهران، رشت، مشهد، اصفهان به میزان پایینی خواهد رسید.