تحلیل کمپین انتخاباتی علی عسگر ظاهری عبده وند

تحلیل کمپین انتخاباتی علی عسگر ظاهری عبده وند

از احیای دوباره کمپین و روند رو به صعود تا عقب نشینی تاکتیکی در حمله به رقبا علی عسگر ظاهری عبده وند نماینده پیشین مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا را باید یکی از اصلی ترین شانس های به دست آوردن صندلی سبز مجلس دوازدهم از این حوزه انتخابیه دانست. شاید تا یک ماه پیش بسیاری از ناظران ظاهری را پیروز قطعی رقابت می دانستند اما ظاهری با چالش هایی همچون رضا جباری مواجه شد. با این حال او، همچنان شانس جدی پیروزی در انتخابات است.