عنبر Archives | کاندیداسنج
دو روستای دیگر قربانی سد گتوند شدند 25 آگوست 2019
به نقل از ایرنا:

دو روستای دیگر قربانی سد گتوند شدند

ادامه آبگیری سد گتوند در روزهای اخیر، دو روستای دیگر در مسجدسلیمان را به زیر آب برد، این در حالی است که گفته می‌شود زمین‌های این روستاها هنوز تملک نشده‌ است.