تناسبی که مناسب نیست/ منتقدان انتخابات تناسبی چه می‌گویند؟

تناسبی که مناسب نیست/ منتقدان انتخابات تناسبی چه می‌گویند؟

تناسبی شدن انتخابات مجلس دوازدهم گرچه این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد توجه است اما به اعتقاد منتقدان برخی ایرادات ساختاری در نحوه اجرایی شدن این مصوبه مجلس، اجرای آن دستکم در انتخابات آتی چندان مناسب نخواهد بود.