تغییرات بودجه سال آینده رنگ و بوی انتخاباتی دارد

تغییرات بودجه سال آینده رنگ و بوی انتخاباتی دارد

یک پژوهشگر اقتصادی گفت: مجلس باید به آیین‌نامه خود پایبند باشد و منابع و درآمدهایی که در فاز اول تراز و تصویب کرده، در بخش مصارف دستخوش تغییر نکند. پیشنهاد من این است نمایندگان مجلس شش ماه به دولت زمان بدهند و اگر دولت نتوانست بودجه را بدون کسری اجرا کند از دولت درخواست متمم کنند.