محسن بیگلری از حوزه انتخابیه سقز و بانه به مجلس راه یافت

محسن بیگلری از حوزه انتخابیه سقز و بانه به مجلس راه یافت

رییس ستاد انتخابات استان کردستان گفت: با اتمام شمارش آرا در حوزه انتخابیه سقز و بانه، محسن بیگلری با کسب  ۱۶ هزار و ۳۵ رای به عنوان منتخب مردم این حوزه معرفی شد. مهدی رمضانی روز شنبه در جمع خبرنگاران در سنندج افزود: محسن بیگلری با کسب ۱۶ هزار و ۳۵ رای از مجموع ۶۵ هزار ۹۶ رای صحیح، به عنوان منتخب مردم سقز و بانه معرفی شد.