مذاکرات هسته ای تا انتخابات بعدی امریکا تعلیق شد؟

مذاکرات هسته ای تا انتخابات بعدی امریکا تعلیق شد؟

نتیجه‌ای که هیچ یک از طرفین نمی‌خواهند، تشدید تنش نظامی است. ایالات متحده و ایران برای جلوگیری از این نتیجه به کانال‌های پشتیبان کشور‌هایی مانند قطر متکی هستند. بایدن همچنین علنا اعلام کرده است که هشدار‌هایی به تهران ارسال کرده است و اخیرا هشدار داده که ایران به یمنی‌ها کمک نکند.