ناظمی اردکانی: در انتخابات آینده باید با برنامه و ایده وارد شد/ هدفمان ایجاد همگرایی در جبهه انقلاب است

ناظمی اردکانی: در انتخابات آینده باید با برنامه و ایده وارد شد/ هدفمان ایجاد همگرایی در جبهه انقلاب است

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران گفت: از آنجا که نقدهایی به مجلس فعلی می‌شود، در مجلس آینده باید با برنامه و ایده وارد عرصه شد که بخشی از آن می‌تواند نحوه تحقق برنامه هفتم توسعه باشد.