نامزدهایی که در صدر نظرسنجی‌ها نشسته‌اند

نامزدهایی که در صدر نظرسنجی‌ها نشسته‌اند

براساس نظرسنجی یکی از مراکز نظرسنجی که در ۲۵خرداد انجام شده است، قالیباف با ۲۶درصد، جلیلی با ۲۴ درصد، پزشکیان با ۱۸درصد، زاکانی، قاضی‌زاده‌هاشمی و پورمحمدی مجموعا با ۵درصد در نظرسنجی‌ها قرار دارند