هزینه تبلیغات در کانال‌های انتخاباتی صداوسیما چقدر است؟

هزینه تبلیغات در کانال‌های انتخاباتی صداوسیما چقدر است؟

آنطور که مشخص است، صداوسیما برای هر یک نامزد مبلغ ۱۵۰ میلیونی در شهر تهران در نظر گرفته است. اگر همه نامزدهای انتخابات مجلس بخواهند در کانال‌هایی که قرار است برای انتخابات راه‌اندازی شوند، تبلیغ کنند، صداوسیما درآمدزایی نجومی خواهد داشت.