ورزش Archives | کاندیداسنج
نفت مسجدسلیمان۲ سایپا۱ 11 دسامبر 2019
بازگشت شکست ناپذیر

نفت مسجدسلیمان۲ سایپا۱

روند شکست‌ناپذیری شاگردان تارتار برابر سایپا هم ادامه پیدا کرد و نفتی‌ها موفق به برتری خانگی شدند.

ما باید تاوان ناکامی های استقلال را بدهیم؟ 19 سپتامبر 2019
مدیرعامل نفت مسجدسلیمان :

ما باید تاوان ناکامی های استقلال را بدهیم؟

اگر قصدشان برگزاری لیگ تنها برای چند تیم خاص است به صورت واضح بگویند تا از لیگ کنار بکشیم