ورزش Archives - کاندیداسنج
ما باید تاوان ناکامی های استقلال را بدهیم؟ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مدیرعامل نفت مسجدسلیمان :

ما باید تاوان ناکامی های استقلال را بدهیم؟

اگر قصدشان برگزاری لیگ تنها برای چند تیم خاص است به صورت واضح بگویند تا از لیگ کنار بکشیم