قوه قضائیه انتخابات اتاق بازرگانی ایران را تایید کرد

قوه قضائیه انتخابات اتاق بازرگانی ایران را تایید کرد

در جریان حواشی بسیاری که برای انتخابات اتاق ایران ایجاد شد، یک نهاد حقوقی از وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران شکایت کرد؛ اما دستگاه قضا این شکایت را وارد ندانست.

ماجرای انتخاب ریاست اتاق بازرگانی ایران به نشست سران قوا کشیده شد!
وزیر اقتصاد اعلام کرد، تعیین پرونده انتخابات هیئت رئیس اتاق بازرگانی پس از هماهنگی نهایی با سران قوا اعلام خواهد شد.

ماجرای انتخاب ریاست اتاق بازرگانی ایران به نشست سران قوا کشیده شد!

وزیر اقتصاد اعلام کرد، تعیین پرونده انتخابات هیئت رئیس اتاق بازرگانی پس از هماهنگی نهایی با سران قوا اعلام خواهد شد.