علت ۳۰ درصد رد صلاحیت ها کمبود فرصت بررسی بود

علت ۳۰ درصد رد صلاحیت ها کمبود فرصت بررسی بود

احمد وحیدی وزیر کشور گفت: عمده‌ترین دلیل رد صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی، کمبود فرصت بررسی بود؛ می‌توان گفت حدود ۳۰ درصد از افرادی که صلاحیت آن‌ها از سوی هیات‌های اجرایی احراز نشده، به دلیل کمبود فرصت بررسی بوده است.