چه کسی می‌آید؟ چه کسی نمی‌آید؟/ مهم‌ترین کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری

چه کسی می‌آید؟ چه کسی نمی‌آید؟/ مهم‌ترین کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری

طبق برنامه زمان‌بندی وزارت کشور، از دهم خرداد ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری شورع خواهد شد اما از حالا و بعد سوگ‌واری عمومی برای درگذشت ابراهیم رئیسی و همراهانش در هلی‌کوپتر رئیس‌جمهوری، گمانه‌زنی در مورد نامزدهای انتخاباتی شروع شده است.