آقایان کاندیدا؛ با قرآن به خانه های مردم نروید!

آقایان کاندیدا؛ با قرآن به خانه های مردم نروید!

شنیده‌های کاندیداسنج حاکی از آن است که برخی کاندیدا در اقدامی عجیب و غیراصولی با قرآن به خانه های مردم می روند تا قول آن ها برای همراهی و رای را بگیرند. اقدامی که در دوره های قبل هم سابقه داشته و به نظر می رسد در این دور نیز از سوی کاندیدای مختلفی در جریان است.