گفتگوی شبانه Archives - کاندیداسنج
گزارش گفتگوهای سیاسی شبانه در واتساپ ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
تیم تحلیلی کاندیدا سنج :

گزارش گفتگوهای سیاسی شبانه در واتساپ

کاربران گروه واتساپی کاندیداسنج هر شب درباره مباحث مختلف به بحث و گفتگو می نشینند که خلاصه آنها در وبسایت کاندیداسنج منتشر می شود.